Aan het wedstrijdturnen bij Hercules zijn op alle niveau’s bepaalde regels verbonden.

 • Als je deelneemt aan wedstrijden bij Hercules ben je verplicht het verenigingspakje aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn 55 euro exclusief verzendkosten en het kan besteld worden via de website: www.turnitonwear.nl of per mail bij Ellen Semler: ellensemler@hotmail.com Meer informatie hierover vindt u op onze site www.herculesbeemster.nl bij: leden > wedstrijdkleding
 • Door elke wedstrijdgroep wordt een Hercules trainingstenue gedragen. Dit tenue bestaat uit een kobaltblauw sweatvest en zwarte turnlegging, dat bij wedstrijddeelname moet worden aangeschaft. De kosten hiervan bedragen circa €42,50.
  De legging kan worden besteld bij Decathlon met de volgende link
  Het sweatvest kan besteld worden via de leiding en wordt voorzien van het Herculeslogo en de eigen naam!
 • Hercules wordt vanuit de KNGU verplicht gesteld om 1 a 2 keer per seizoen te helpen bij het organiseren van wedstrijden. Op de dag zelf worden ook ouders ingezet om mee te helpen bij bijvoorbeeld het klaarzetten van de toestellen, de catering, de wedstrijdtafel of de kassa. U zult in dat geval enkele weken van tevoren worden benaderd met de vraag welke taak u op zich kunt nemen die dag. Met ingang van het seizoen 2019 2020 is het voor ouders verplicht om bij deze rayonwedstrijd of de onderlinge wedstrijden te helpen. Zonder uw hulp kunnen de wedstrijden namelijk niet georganiseerd worden!
 • Aan het deelnemen aan wedstrijden zijn kosten verbonden. Het inschrijfgeld wordt doorberekend aan onze leden. Betaling geschiedt achteraf en is gebaseerd op het aantal ingeschreven wedstrijden. Recreatieve wedstrijden zijn ± 6,- euro per keer, competitiewedstrijden in het District zijn ± 10,00 euro per keer.
 • Opzeggen lidmaatschap
  Artikel 5 Huishoudelijk reglement: opzegging van het lidmaatschap. Opzegging dient schriftelijk dan wel per email te geschieden bij de ledenadministrateur van de vereniging en wel uiterlijk vier weken voor de datum waarop men het lidmaatschap wil beëindigen. Dit betekent dat opgezegd moet worden 4 weken voor aanvang van de zomervakantie van de basisscholen, danwel op 1 december. Doet men dit niet dan is men een volgend half jaar contributie verschuldigd.
 • Het aantal dagen en trainingen dat de turnsters/turner volgt, wordt per half jaar afgesproken met ouders en leiding. Tussentijds verminderen van trainingsuren kan alleen in uitzonderingsgevallen (bijv. blessure) en dit na overleg binnen het bestuur. Raadpleeg voor de voorwaarden het addendum van het huishoudelijk reglement dat kan worden opgevraagd via bestuur@herculesbeemster.nl.
 • Wij zijn altijd op zoek naar aanvulling van ons bestuur en de diverse commissies en mensen die een jurycursus willen gaan doen!!! Heeft u interesse? Meldt u dan aan bij de trainer/trainster van uw dochter!! Alvast heel erg bedankt!