Aan het wedstrijdturnen bij Hercules zijn op alle niveau’s bepaalde regels verbonden.

Wedstrijdtenue

Als je deelneemt aan wedstrijden bij Hercules ben je verplicht het verenigingspakje aan te schaffen. Voor de 4e t/m 6e divisie zijn de kosten €55,- excl. verzendkosten.


Trainingspak

Door elke wedstrijdgroep wordt een Hercules trainingspak gedragen. Voor de 4e t/m 6e divisie betreft dit een huurpak. De jaarlijkse bijdrage is als volgt:

  • Recreatie meisjes/jongens: €5,-
  • 4e t/m 6e divisie meisjes/jongens €10,-

Het aantal keer trainen

De wedstrijdniveaus bij de KNGU zijn ingedeeld in divisies. Hercules heeft in haar beleidsplan het aantal keer trainen opgenomen dat bij een divisie noodzakelijk wordt geacht voor het meisjesturnen.

Bij de jongens worden hierover aparte afspraken gemaakt, dit zal liggen tussen 1 tot 3 keer per week.

 

  • 4e divisie en District 1: 2 keer per week
  • 5e divisie en District 2: 1 keer of evt. 2 keer per week in overleg
  • 6e divisie: 1 keer per week

Verplicht helpen bij wedstrijden

Hercules wordt vanuit de KNGU verplicht gesteld om 1 a 2 keer per seizoen te helpen bij het organiseren van wedstrijden. Op de dag zelf worden ook ouders ingezet om mee te helpen bij bijvoorbeeld het klaarzetten van de toestellen, de catering, de wedstrijdtafel of de kassa. U zult in dat geval enkele weken van tevoren worden benaderd met de vraag welke taak u op zich kunt nemen die dag.


Inschrijfgeld

Met ingang van het seizoen 2015 2016 wordt 100% van het inschrijfgeld van de wedstrijden in het District Midwest doorberekend aan onze leden. Betaling geschiedt achteraf en is gebaseerd op het aantal ingeschreven wedstrijden. Recreatieve wedstrijden en competitiewedstrijden in het District zijn ±11,50 euro per keer.