Veelgestelde vragen

Een proefles kunt u aanvragen door het proeflesformulier in te vullen. Dit kunt u vinden onder het kopje ‘lid worden’.
Op beide locaties kunt u altijd binnenlopen om te komen kijken bij een les. Als u of uw kind mee zouden willen doen, moet u de proefles eerst aanvragen door het formulier in te vullen.
Één proefles is gratis. Als u of uw kind daarna lid willen worden, kunt u zich inschrijven via deze website. Het inschrijfformulier vindt u hier.
Op de locatie MFC de Boomgaard in Zuidoostbeemster kan dit vanuit de hiervoor bestemde kijkersruimte. Ook op de locatie de Blauwe Morgenster in Middenbeemster is dit mogelijk.
Deze gegevens zijn nodig om te kijken welke les geschikt is voor u of uw kind.
Informatie over de contributie kunt u vinden op deze website onder lid worden –> contributie
Ieder lid van een gymnastiekvereniging moet bondscontributie betalen. Het bondsgeld wordt door de vereniging geïnd en afgedragen aan de KNGU. Het is o.a. voor:

  • Verzekering bij Univé waardoor alle leden van de KNGU aanvullend verzekerd zijn.
  • Voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen (kijk voor meer details op http://www.gymsport.nl/clubmanagement/kngulidmaatschap/verzekeringen).

Daarnaast maakt de bond het mogelijk dat er wedstrijden georganiseerd worden en dat er muziek gebruikt mag worden tijdens lessen en wedstrijden. De KNGU organiseert ook cursussen en bijscholingen voor de leiding, wat de kwaliteit van de lessen ten goede komt.

Voor het recreatieturnen is een turnpakje of een kort sportbroekje met een T-shirt genoeg. Turnschoentjes zijn toegestaan maar niet verplicht. Jongens/heren dragen een turntenue of een sport t-shirt en sportbroekje. De selectieturnsters trainen altijd in een turnpakje tijdens de training. Voor informatie over het wedstrijdtenue zie de informatie bij leden-wedstrijdkleding.
Dit kan door het online inschrijfformulier in te vullen.
Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ingediend, is de contributie verschuldigd vanaf de eerste les.
U kunt het lidmaatschap beeindigen per 1 januari of aan het begin van de zomervakantie. Uiterlijk 4 weken voor de gewenste uitschrijfdatum moet het verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap via de website ingevuld zijn. Dit betekent dat opgezegd moet worden 4 weken voor aanvang van de zomervakantie van de basisscholen, dan wel op 1 december. Doet u dit niet, dan bent u een volgend half jaar contributie verschuldigd. Uitschrijven kan door tijdig een mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratiehercules@hotmail.com
Om uwzelf of uw kind ziek te melden kunt u contact opnemen met de train(st)er. Contactgegevens van de leiding kunt u vinden als u hier inlogt.
In geval van een langdurige, ernstige blessure kan de contributie tijdelijk worden stopgezet of het aantal uren per week worden verminderd. Een aanvraag hiervoor dient altijd per email via de ledenadministratie te worden ingediend (ledenadministratie@herculesbeemster.nl) en zal bij de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. De blessure moet bij de train(st)ers bekend zijn.
2. De blessure moet behandeld zijn bij arts/fysiotherapeut. Ook moet er een advies aan gekoppeld zijn. Op verzoek moet een verklaring overhandigd kunnen worden.
3. Door de leiding wordt de mogelijkheid aangeboden aan het lid cq de turn(st)er om aangepaste trainingen te volgen. Dit moet na een afgesproken tijd geëvalueerd worden.
Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen recreatielessen. De schoolvakanties zijn vermeld op onze website. Voor de selectieturn(st)ers worden de lesdagen en -tijden vaak aangepast in vakanties en op feestdagen. U krijgt hier altijd bericht over van de train(st)er in de groepsapp.